Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ 63152.5.2 по КККР на с. Рударци