Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Покана за провеждане на начална пресконференция и официална церемония „първа копка“ по проект № BG16M1OP002-5.004-0010 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”