Покана за пресконференция по проект “GO GREEN LOCAL- активни политики на местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени”