Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Допълнително искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Преработване на дървен материал и производство на пелети“ в имот с идентификатор № 55871.513.41, кв. 157, парцел 81, ул. „Владайско въстание“ № 1 по плана на гр. Перник с възложител „ГРАОВО ТРАНС ЛЕС“ ЕООД