Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2023 г. на Община Перник