С церемония „Първа копка“ Община Перник стартира строителните дейности по проект № BG16RFOP001-1.018-0006 ,,Обновяване, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна дирекция на МВР – Перник”