Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатор 63152.5.43 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Рударци, община Перник и ПИ 2259, попадащ в квартал 136 по регулационния план на с. Рударци