Покана за конференция “Пряка демокрация” по проект „За по-добро управление “