Уведомление до собствениците на водовземни съоръжения относно крайния срок за тяхната регистрация 28.11.2022 г.