Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на община Перник, обхващащ поземлен имот с идентификатор 05760.4.23, м.“Криволица“ в землището на с. Боснек