Обявление за подбор на управител на Младежки център Перник