Публично обявявление по заявление от ДП НКЖИ, за откриване на процедура за издаване на разрешителнозя ползване на повърхностен воден обект – р. Струма