Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за изработен проект за ПУП Специализирана план-схема към проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, финансиран по процедура BG161MOP002-1.016, Част 1: кв. „Църква“ в обхват в следните поземлени имоти с идентификатори: 55871.511.709; 55871.511.708; 55871.511.707; 55871.511.710; 55871.511.959 по КККР на гр. Перник