Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за одобрен проект за ПУП специализирана план-схема към обект по Обособена позиция №1: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Перник“,Подобект 2: „Водопровод от кв. „Иван Пашов“ (кв. „Димова махала“) до кръгово кръстовище на кв. Изток, пред  Хипермаркет „Кауфланд“, Водопровод промишлена зона“, в обхвата на ПИ №№55871.515.1489 и 5871.515.1477 по КККР на гр. Перник.