Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Издадено Решение № СО-13-ЕО/2022 г. на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на Община Перник 2021 – 2028 г.“ и „Програма за управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г.“