Общественото обсъждане на проекта на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Перник ще се проведе онлайн