Обявление за провеждане на подбор на потребители по Проект “Патронажна грижа в Община Перник”