Протокол по чл. 37 и ал. 5 от ЗСПЗЗ от 29.04.2021 г.