Информация за инвестиционно предложение на „Ковел Про“ ЕООД, гр. София за изграждане на „Производство на бетонни смеси чрез рециклиране /оползотворяване/ на увлечена летяща пепел и дънна пепел от котли в бетонов възел