Заповед №1777/15.12.2020 г. за обявяване на класирането на подадените оферти в „Процедура за избор на финансова или кредитна институция” на основание Решение №  347/26.11.2020г.  относно  поемане на краткосрочен общински дълг.