Покана за избор на партньори за подготовка и изпълнение на проект на Община Перник