Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Перник на 14.11.2020 г.