Разрешенията за извършване на търговска дейност за Деня на град Перник ще се получават в деловодството Община Перник на 16.10.2020 г. от 8:30 ч. до 16:30 ч.