Уведомление за депозирана нова информация от Топлофикация Перник АД за инвестиционното предложение „Добавяне при работата на горивната инсталация ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“