Прессъобщение по проект № BG 16RFOP001-1.018 – 0003 “Изграждане на социални жилища в кв. “Тева” – общинска сграда с капацитет 100 души”