Община Перник разработи и успешно защити проект “Осигуряване на допълнителни условия за дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в социални услуги – резидентен тип на територията на община Перник”