Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Прессъобщение по Проект № BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в община Перник“