Община Перник уведомява всички търговци, че издаването на разрешителни за ЛГП  и тротоарна площ ще става след подаване на заявление в деловодството на общинската администрация