Уведомление до управителите на всички транспортни фирми, осъществяващи обществен превоз на пътници на територията на Община Перник