Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на община Перник за 2020 г.