Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обява на Община Перник на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн, ДВ брой 57 / 2004 г., посл. изм. ДВ брой 67/23.08.2019г., в сила от 28.08.2019г.)