График за дейността:”Миене с автоцистерна с маркуч на улици , тротоари , площади, спирки на МГТ и др. места за обществено ползване “по улици и дати за месец Юли 2019г.