Обявяване на конкурс за избор на “Здравен медиатор ” в Община Перник”