Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Съобщение относно публично обявяване на заявление с вх. № РР-01 -224/04.09.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Маниш за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на селище „Делта хил“, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник