Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Съобщение oтносно публично обявяване на заявление с ех. №РР-01 -263/24.10.2018 г. от г-жа Камелия Петкова, Изпълнителен директор на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София за изменение на Разрешително №43140006/06Л0.2015 г., издадено от Директора на БД ЗБР за ползване на воден обект река Струма с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Бензиностанция и търговски комплекс на Шел България“ и Ресторант „ Макдонълдс Макдрайв “, с. Студена, общ. Перник, обл. Перник