Близо 600 тона строителни отпадъци бяха почистени в Перник