Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Доставка на подвижен състав – 15 броя нови автобуси на природен газ за нуждите на обществения транспорт в град Перник“, в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, с уникален номер в РОП на АОП №05700-2018-0001