Пианистите Хасан и Ибрхим Игнатови и Кристина Георгиева си разделиха голямата награда „GRAND PRIX” на кмета на Община Перник