Продължава изграждането на нови площадки в Централен градски парк