Заповед №412/12.03.208г. на основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА , чл.37 в , ал.16 от ЗСПЗЗ , във връзка с Решение на Общински съвет – Перник №751/22.02.2018г.