Инициативен комитет ще върне истинската слава на пернишката крепост