С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно изчерпани места за търговска дейност свързани с Фестивала Сурва 2018г.