Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

З А П О В Е Д № РД-256/04.08.2017 г. на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 72б, ал. 1, изр. второ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи