Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І “За комплексно жилищно строителство” в квартал 255 по плана на гр. Перник-ЦГЧ