Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с чл. 6, ал.10,т. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „Интерауто 2017“ ООД има инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на авточасти употреба /ИУМПС/“