Публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на Бюджет 2016 г.