Заповед №434/09.03.2017г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ , във връзка с Решение на общински съвет – Перник №450/23.02.2017г.