Заповед №2733/12.12.2016г. на основание на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).