Протокол от обществено обсъждане, във връзка с план сметка и битови отпадъци