Съобщение относно секционни избирателни комисии, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижване.